6. klass

6. klassi klassijuhatajad on Tiia Kroonmäe

ja Laur Leetjõe

Laur Leetjõe

6. kl klassijuhataja
tööõpetus, füüsika, loodusõpetus, joonestamine