6. klass

 

 

 

 

 

 

6. klassi klassijuhatajad on Tiia Kroonmäe

ja Laur Leetjõe

Laur Leetjõe

7. kl klassijuhataja
tööõpetus, füüsika, loodusõpetus, joonestamine