Õppeaasta olulised kuupäevad

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

  •   I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
  •  II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
  • III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
  • IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
  • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a

Trimestri lõpukuupäevad

I trimester – 1. detsember 2021

II trimester – 15. märts 2022

III trimester – 13. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.