Õppeaasta olulised kuupäevad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Trimestri lõpukuupäevad

I trimester 01.09.23 – 01.12.23

II trimester 04.12.23 – 15.03.24

III trimester 18.03.24 – 12.06.24

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad 2023/2024. õppeaastal:

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.