KiVa

Raasiku Kool on alates sellest 2021/22 õppeaastast KiVa kool.

KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel ja toetusel välja Turu Ülikooli teadlased ning see on Soomes väga nõutud programm: umbes 50% kõikidest sealsetest üldhariduskoolidest on täna KiVa programmi rakendavad koolid. Lisaks Soomele kasutatakse KiVa programmi juba üle 20 riigis üle maailma ja huvi on jätkuvalt suur.

Alates 2012. aastast on SA Kiusamisvaba Kool Turu Ülikooli ametlik litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis.

KiVa komponendid

KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad ning laias laastus on sellel kolm sammast:

ennetustegevused;
kiusamisjuhtumite lahendamine;
tulemuste hindamine ja analüüs.

Meie kooli KiVa tiimi liikmed on:

Maarja Lips
Age Saks
Kätlin Takk
Elen Aul

KiVa tiimiga saad ühendust võtta kirjutades emailile kiva@raasikukool.edu.ee. 

Kiusamisjuhtumist saad teatada SIIN.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab seda, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud.
Tegutseme üheskoos igapäevaselt selle nimel, et kiusamist ennetada, märgadata ning vähendada.

Selleks :
-viime läbi KiVa tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; tunnid toimuvad 2. klassis, 5. klassis ja 8. klassis;
-uurime ja lahendame esilekerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
-levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
-tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
-kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (lastevanemate miniõpik);