Vastuvõtt

Alustame 2021/22 õppeaasta 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõttu märtsis 2021. Soovijatel palume täita avaldus SIIN. Lisaks avaldusele tuleb täita nõusolek isikuandmete töötlemiseksAvalduse ja nõusoleku täitmiseks arvutis tuleb dokument salvestada oma arvutisse ning avada pdf-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader või Foxit Reader). Seejärel täitke väljad ning siis salvestage dokument uuesti üle. 

Avaldus edastada sekretärile – kool@raasikukool.edu.ee

Palume vanematel esitada avaldus esimesel võimalus, et saaksime luua teie lapsele sügiseks koolitee alustamiseks võimalikult head õppetingimused.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks ja enda isikut tõendava dokumendi koopia;

2. lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument;

3. lapse koolivalmiduskaart.

 

2.-9. klassi astumiseks vajalikud dokumendid (taotlusi võib esitada aastaringselt):

1. Lapsevanema avaldus;

2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3. lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument;

4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

5. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta väljavõte.

 

Erisuste puhul palun vaadata ka dokumenti “Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.

 

Avaldus 1. klassi astumiseks (dokumendi täitmiseks arvutis avage dokument pdf-lugejaga)

1. kl vajaminevad töövahendid