Vastuvõtt

Alustame 2021/22 õppeaasta 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõttu märtsis 2021. Soovijatel palume täita avaldus SIIN. Lisaks avaldusele tuleb täita nõusolek isikuandmete töötlemiseksAvalduse ja nõusoleku täitmiseks arvutis tuleb dokument salvestada oma arvutisse ning avada pdf-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader või Foxit Reader). Seejärel täitke väljad ning siis salvestage dokument uuesti üle. 

Avaldus edastada sekretärile Marii Rajale: marii.raja@raasikukool.edu.ee .

Palume vanematel esitada avaldus esimesel võimalus, et saaksime luua teie lapsele sügiseks koolitee alustamiseks võimalikult head õppetingimused.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks ja enda isikut tõendava dokumendi koopia

2. Lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument

3. Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul

4. Lapse koolivalmiduskaart

 

2.-9. klassi astumiseks vajalikud dokumendid (taotlusi võib esitada aastaringselt):

1. Lapsevanema avaldus

2. Vanema isikut tõendava dokumendi koopia

3. Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul

4. Lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument

5. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

6. Ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta väljavõte

 

Erisuste puhul palun vaadata ka dokumenti “Õpilaste vastutvõtmise tingimused ja kord”.

Dokumendid tuua kooli sekretärile.

Avaldus 1. klassi astumiseks (dokumendi täitmiseks arvutis avage dokument pdf-lugejaga)

1. kl vajaminevad töövahendid

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord