Vastuvõtt

Alustame 2023/24 õppeaasta 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõttu aprillis 2023.

Soovijatel palume täita avaldus Spokus – SIIN.

Dokumendid edastada juhiabile – kool@raasikukool.edu.ee

Palume vanematel esitada avaldus esimesel võimalusel (võimalusel 15. aprilliks) , et saaksime luua teie lapsele sügiseks koolitee alustamiseks võimalikult head õppetingimused.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks (võimalusel 15. aprilliks) ja enda isikut tõendava dokumendi koopia;

2. lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument;

3. võimalusel lapse koolivalmiduskaart.

 

2.-9. klassi astumiseks vajalikud dokumendid (taotlusi võib esitada aastaringselt):

1. lapsevanema avaldus;

2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3. lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument;

4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

5. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta väljavõte.

 

Erisuste puhul palun vaadata ka dokumenti “Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord”.

 

Avaldus 1. klassi astumiseks 

1. kl vajaminevad töövahendid