Meist

Raasiku Kool on keskmise suurusega Ida-Harjumaa lasteaed-põhikool. Kokku on meil kooli poolel umbes 225 ja lasteaia poolel 85 last. 1. septembril 2020 liideti Raasiku Põhikool ja Raasiku Lasteaed Oravake üheks asutuseks, millele kogukond valis nimeks Raasiku Kool. Oleme viimastel aastatel aina suurenenud, sest Raasiku on populaarne koht noortele peredele. Raasiku Kool on kogukonnapõhine ja kogukonnale tehtud kool, kus au sees positiivsus, avatus, turvalisus, paindlikkus ja hoolivus.

Viimastel aastatel on meie eesmärgiks olnud õppekava uuendamine. 2019/20. õppeaastal osalesime Tallinna Ülikooli programmis Tulevikukool, et suurendada lõimitud õpet põhikooli II kooliastmes. Fookuses on meie koolis keeleõpe ning ettevõtlusõpe. Inglise keelt saavad esimesed huvilised proovida juba lasteaia huviringides, keeleõpe jätkub koolis esimestel aastatel suulise-mängulise inglise keelega. Vene keele õppimist alustavad lapsed 5. klassis sarnaselt inglise keelega mängulise tunnina kord nädalas.

Ettevõtlusõppe suunas võtsime õppeaastal 2020/21 suure sammu, meie kooli õppekavas on 3. klassis majandusõpetus ja 8. klassis ettevõtlusõpe. 2021. aastal tegid esimest korda terve 8. klass minifirmasid, tublimad jõudsid nendega isegi vabariiklikesse voorudesse välja. 4.-6. klassis pöörame majandusõpetusele läbi erinevate töötubade.

Meie unistuseks on saada ka tubliks tehnoloogiga tegelevaks kooliks. Lasteaias saavad meie lapsed juba üsna palju robootikavahenditega kokkupuudet. Unistame veel sellest, et meiega liituks usin haridustehnoloog, kes aitaks robootikavahendid ka põhikooli igapäevaelu osaks tuua.

Lasteaia osas algatasime 2021. aasta alguses eesti keele õppe muukeelsetele lastele. Me soovime lasteaia metoodikas liikuda projektõppe suunas ning meie jaoks on oluline loovust toetav keskkond. Näiteks käivad igakuiselt meie lasteaias esinemas erinevad teatrid ja meie unistuseks on teha ühel päeval ka oma teatrifestival.

Nagu koolides ikka on ka meie õpilaste vahel konflikte, kõik tunnid ei ole nii töised ja asjalikud, kui sooviksime. Nende muredega tegelemiseks on meie algklassiõpetajad liitunud Vepa programmiga ja rakendavad oma tundides Vepa metoodikat. Ka ühes meie lasteaiarühmadest rakendatakse Vepa põhitõdesid ja meie sooviks on lasteaias julgemalt Vepa meetodeid kasutusele võtta. 2021. õppeaastal saab meist KIVA-kool, mis tähendab, et võtame kiusamise temaatika koolis tugevalt luubi alla ja läbime kõikide klassidega õppeaasta jooksul erinevad kiusamist ennetavad õppetunnid ja -tegevused.

Laulmine on Raasikul väga populaarne. Alates lasteaias kuni põhikooli lõpuni laulavad väga palju meie õpilased Heli laulustuudios ja õpetaja Heli erinevates koorides. Laulupeol käimine on meie jaoks oluline! Lisaks laulmisele tegelevad meie kooli lapsed jalgpalli, võrkpalli, käsipalli, tennise ja meisterdamise ning kokkamisega.

Oleme rõõmsad, et meil on olemas kogu tugipersonal, kes ühes koolis olla võiks (logopeedid, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog).

Unistame sellest, et meil oleks paremini töötav õpilasesindus ja meil oleks ka vilistlaskogu.