Ajalugu

Koolimaja teadaolevad asukohad ja areng:

 • 1717 – 1733 Kool asus Uustalul Abrami talus. Elamu asus praeguse Raasiku kalmistu kabeli kohal.
 • 1733 – 1745 Kool asus Uustalu uues köstri- ja koolimajas.
 • 1745 – 1773 Kool asus Uustalu köstri- ja koolimajas, Lubjaahju ja Tammiku talude piirimail.
 • 1773 Ehitati sinna uus 9 sülla pikkune ja 5 sülla laiune koolimaja.
 • 19. saj Kool asus Paenurme karjamõisa ruumides, hiljem ka Raasiku raudteejaama lähedal Vainukõrtsi ruumes.
 • 1870 – 1962 Kool asus Läti mõisas; valla- ja koolimajaks ehitatud hoones.
 • 1962 – … Kool asub Raasiku alevikus oma praeguses hoones. Samal ajal algas kooli katseaia rajamine
 • 1970 – ndad Valmis õpilaste ja lastevanemate ühistööna staadion
 • 1976 Valmis ühiskondlikus korras staadionimaja (projekt õp Karl Ülevain)
 • 1978 Asfalteeriti kooli ümbrus
 • 1979 Kaeti parketiga põrandad koridorides ja õpetajate toas
 • 1980 Uuendati kooli keskküttesüsteemi ja paigaldati õpetajate majja keskküte
 • 1992 – 1993 Kool Mistra küttele
 • 1995 Sai koolimaja uue katuse
 • 1998 Kool saab esimesed arvutid ja hakatakse sisustama arvutiklassi
 • 2004 – 2005 Ehitati välja kooli ventilatsioon
 • 2007 Uuendati kooli arvutipark ja renoveeriti arvutiklass ning suvel algas ka saali ja dušširuumide remont
 • 2008 Uuendati tütarlaste käsitööklassi
 • 2010 Valmis uus staadioni projekt
 • 2012 Jalgpalliväljaku pidulik avamine
 • 2016 Alustati kooli juurdeehitusega, ehitati välja vee ja kanalisatsiooni trassi
 • 2017 Renoveeriti kooli söökla
 • 2018 Paigaldati nurgakivi spordihoonele ning sama aasta 25.septembril avati pidulikult uus spordihoone
 • 2019 Kooli koridoridesse paigaldati ronimisseinad ja madratsid ning õue ehitati õpilastele ronimisnurgad

Teadaolevate koolijuhatajate ja direktorite nimed:

 • 1717   Bergmann, Jürgen
 • 1847 – 1850 Kanas, Berd
 • 1850 – 1854 Treuer, Jaan
 • 1854 – 1856 Piirkop (Piirkovski), Ado
 • 1856 – 1861 Thal, Rein
 • 1861 – 1867 Reising (Reis), Adam
 • 1867 – 1876 Kivistik, Jüri
 • 1876 – 1879 Willberg, Jaan
 • 1879 – 1885 Bötcher, Tõnis
 • 1885 – 1901 Matson, Friedrich
 • 1901 – 1903 Roots, Johannes
 • 1903 – 1912 Känd, Karl
 • 1912 – 1913 Mänd, Rudolf
 • 1913 – 1914 Osvet, Julius
 • 1914 – 1941 Mänd, Rudolf
 • 1941 – 1951 Vilippus, Johannes
 • 1951 – 1952 Kalju, Asta
 • 1952 – 1954 Mitt, Elfriide
 • 1954 – 1959 Tiits, Heli
 • 1959 – 1966 Jürisson, Jaan
 • 1966 – 1969 Otto, Linda
 • 1969 – 1994 Kondratjev, Voldemar
 • 1994 – 2004 Palusoo, Maire
 • 2004 – 2006 Betlem, Katrin
 • 2006 – … Viira Kadri