Pikapäevarühm

Pikapäevarühm on koht, mis pakub õpilastele tuge ja järelvalvet peale tundide lõppu. Pikapäevarühma eesmärgiks on lastele pakkuda sihipärast tegutsemist koolimajas ning koolikaaslastege heade suhete loomine ja hoidmine. Samuti pöörame suurt tähelepanu iseseisvate tööharjumuste kujundamisele ning õpilaste kodutööde tegemisele ja vajaduse korral abistamisele. Lisaks selle veedame aega erinevaid lauamänge mängides, ehitame ja konstrueerime, meisterdame, joonistame, värvime, tantsime, vaatame toredaid videosid ja multikaid. Veedame aega õues ning kulutame energiat spordisaalis. Huviringis käivatel lastel on võimalus osaleda vahepeal oma ringitegevustes ning hiljem uuesti liituda pikapäevarühmaga. Pikapäevarühmas peame oluliseks luua ühiselt turvaline koolikeskkond, kus saab veeta aega pärast tundide lõppu.

Pikapäevarühma õpetaja

Eve Merisaar

Tel: 58526966

 

Pikapäevarühmaga liitumine

Liitumiseks tuleb vanemal teha avaldus ning see digiallkirjastatuna kooli sekretärile saata. Avalduses palume ära märkida lapse nime ja klassi.

Kooli sekretär on Jana Nuter, jana.nuter@raasikukool.edu.ee

Vajadusel saab avalduse esitada ka paberkandjal. Paberkandjal avalduse saab sekretärile ära tuua E-R kell 10.00 – 12.00.

 

Pikapäevarühma toimumisajad

E 11.30 – 15.10

T 12.40 – 15.10

K 12.40 – 15.10

N 11.30 – 15.10

R 11.30 – 14.20

Aegade osas võib kooliaasta keskel muudatusi esineda. Muudatused sõltuvad tunniplaani muudatustest ja lastel osalusest pikapäevarühmas.

 

Pikapäevarühma moodustamise alused