Pikapäevarühm

Pikapäevarühm on koht, mis pakub õpilastele tuge ja järelvalvet peale tundide lõppu. Pikapäevarühma eesmärgiks on lastele pakkuda sihipärast tegutsemist koolimajas ning koolikaaslastege heade suhete loomine ja hoidmine. Samuti pöörame suurt tähelepanu iseseisvate tööharjumuste kujundamisele ning õpilaste kodutööde tegemisele ja vajaduse korral abistamisele. Lisaks selle veedame aega erinevaid lauamänge mängides, ehitame ja konstrueerime, meisterdame, joonistame, värvime, tantsime, vaatame toredaid videosid ja multikaid. Veedame aega õues ning kulutame energiat spordisaalis. Huviringis käivatel lastel on võimalus osaleda vahepeal oma ringitegevustes ning hiljem uuesti liituda pikapäevarühmaga. Pikapäevarühmas peame oluliseks luua ühiselt turvaline koolikeskkond, kus saab veeta aega pärast tundide lõppu.

Pikapäevarühma õpetaja:

Eve Merisaar

Tel: 58526966

Pikapäevarühma avaldus (Avalduse elektroonseks täitmiseks tuleb see esmalt alla laadida ja siis avada pdf-lugejaga.)

Avaldus edastada kooli sekretäri aadressile marii.raja@raasikukool.edu.ee .

Pikapäevarühma moodustamise alused