Liikuma Kutsuv Kool

Alates 1. veebruarist 2022 on Raasiku Kool Liikuma Kutsuv Kool.

Liikuma Kutsuv Kool on programm, mis tegutseb Eestis alates 2016. aastast Tartu Ülikooli Liikumislabori eestvedamisel. Selle eesmärgiks on koostöös koolidega leida lahendusi koolipäevade liikuvamaks muutmiseks ja liikumisrõõmu tekitamiseks. 

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted:

 

– liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut,

– liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu

– see on osa koolikultuurist

– liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu

– liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel

– liikumine on rohkem kui ainult sport

2022. aasta seisuga on Liikuma Kutsuva Kooli programmiga liitunud 176 kooli üle Eesti ning Raasiku Kool on üks nendest. Juba paar aastat oleme teinud samme õpilaste liikumisvõimaluste suurendamiseks ning Liikuma Kutsuva Kooli võrgustik annab meile veel rohkem ideid ja võimalusi, kuidas õpilaste liikumisaktiivsust tõsta. 

Esialgu oleme tööd teinud õuevahetundide populariseerimisega, luues võimalusi koolihoovis turnida ja rulaparki kasutada. Iga klass on saanud korvi vahenditega, mida õuevahetunnis kasutada ning lõime “aktiivsuskarika” süsteemi, kuhu iga klass kogub punkte kooli üritustest osa võtmise ja õuevahetundides osalemisega. Plaanime koolitada õpilastest mängujuhte, kes aitaks organiseerida erinevaid mänge õuevahetundides. 

Samuti teeme teavitustööd õpilaste koolitee aktiivsemaks muutmiseks ning plaanis on ka rattaparklat laiendada. Liikuma Kutsuva Kooli osaks on ka aktiivsed ainetunnid, seega on  Raasiku Kooli hilisemate eesmärkide seas ainetundides liikumise osakaalu suurendamine ja liikumispauside tundi toomine.

Raasiku Kooli LKK tegevuskava

Liikuma Kutsuva Kooli kohta saab juurde uurida nende kodulehelt: https://www.liikumakutsuvkool.ee/