Hoolekogu

Raasiku Kooli hoolekogu liikmed

 1. Heelika Anneljas-Sepp – Oravajütside rühm, heelikahsa@gmail.com
 2. Oliver Lekk– Lendorava rühm, oliver.lekk@gmail.com
 3. Käbikeste esindaja – Käbikeste rühm
 4. Markko Lepikult – Koopaoravate rühm, markko.lepikult@gmail.com
 5. Janne Urbas – Pähklikese rühm, janneurbas@gmail.com, tel 55680589
 6. Liina Veerbaum – lasteaia õpetajate esindaja, liina.veerbaum@gmail.com, tel 56614082
 7. Kristiina Välba  – kristiina.vlb@gmail.com
 8. Marian Leomar – marian.pariis@gmail.com
 9. Kristi Vader – kristivader@hot.ee
 10. Veiko Tuul – veiko@puhasvalge.ee
 11. Jaan Nuga – jaan.nuga@eelk.ee
 12. Laur Leetjõe – õpetajate esindaja – laur.leetjoe@mail.ee
 13. Isabel Summel – õpilaste esindaja

Raasiku Kooli koolipidaja esindaja Juta Asuja, tel 53328508, juta.asuja@raasiku.ee

Hoolekogu esimees Kristiina Välba, tel 56655663

Hoolekogu aseesimees Heelika Anneljas – Sepp

Hoolekogu määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/417052019002

Järgmine hoolekogu koosolek –

Raasiku lasteaia hoolekogu protokollid

Raasiku kooli hoolekogu protokollid