Hoolekogu

Raasiku Kooli hoolekogu liikmed

 1. Janne Urbas – Käbikeste rühm, janneurbas@gmail.com
 2. Janar Uibo – Oravajütside rühm, janar.uibo@gmail.com
 3. Stella Heiberg – Pähklikeste rühm, stellaheiberg@gmail.com
 4. Siim Merisaar – Vöötoravate rühm, siim.merisaar@gmail.com
 5. Markko Lepikult – Koopaoravate rühm, markko.lepikult@gmail.com
 6. Krista Erg- Scacchetti- Lendoravate rühm, krista.erg@gmail.com
 7. Kristo Konks – 2K. klass, kristo.konks@hotmail.com
 8. Kadri Taalmann – 2P. klass, kadritaalmann@gmail.com
 9. Jane Luks – 3. klass, jane.kouts@hotmail.com
 10. Marian Leomar – 4. ja 5. klass, marian.pariis@gmail.com
 11. Kristiina Välba – 6 klass, kristiinavlb@gmail.com
 12. Annika Kiik – 9. klass, annika.kiik1@gmail.com
 13. Maarja Hüdsi- lasteaia õpetajate esindaja, maarja.hudsi@raasikukool.edu.ee
 14. Piret Kangur – õpetajate esindaja, piret.kangur@raasikukool.edu.ee
 15. Marta Kiik – õpilaste esindaja hoolekogus, marta.kiik.62@raasikukool.edu.ee

Raasiku Kooli koolipidaja esindaja Kai Sinisalu, 5199 3723, kai.sinisalu@raasiku.ee

Hoolekogu esimees Kristiina Välba, tel 56655663

Hoolekogu aseesimees Kristo Konks

Hoolekogu määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/417052019002

Järgmine hoolekogu koosolek toimub augustikuu viimasel nädalal.

Raasiku lasteaia hoolekogu protokollid

Raasiku kooli hoolekogu protokollid