Hoolekogu

Raasiku Kooli hoolekogu liikmed

 1. Janar Uibo – Käbikeste rühm, janar.uibo@gmail.com
 2. Heelika Sepp Anneljas – Oravajütside rühm, heelika@anneljas.ee
 3. Stella Heiberg – Pähklikeste rühm, stellaheiberg@gmail.com
 4. Markko Lepikult – Koopaoravate rühm, markko.lepikult@gmail.com
 5. Oliver Lekk – Lendoravate rühm, oliver.lekk@gmail.com
 6. Kristo Konks – 2K. klass, kristo.konks@hotmail.com
 7. Kadri Taalmann – 2P. klass, kadritaalmann@gmail.com
 8. Jane Luks – 3. klass, jane.kouts@hotmail.com
 9. Marian Leomar – 4. ja 5. klass, marian.pariis@gmail.com
 10. Kristiina Välba – 6R klass, kristiinavlb@gmail.com
 11. Stella Heiberg – 7. klass, stellaheiberg@gmail.com
 12. Annika Kiik – 9. klass, annika.kiik1@gmail.com
 13. Piret Kangur – õpetajate esindaja, piret.kangur@raasikukool.edu.ee

Raasiku Kooli koolipidaja esindaja Karin Möllits , tel 55567128 , karin.mollits@raasiku.ee

Hoolekogu esimees Kristiina Välba, tel 56655663

Hoolekogu aseesimees Kristo Konks

Hoolekogu määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/417052019002

Järgmine hoolekogu koosolek – 04.04.2023

Raasiku lasteaia hoolekogu protokollid

Raasiku kooli hoolekogu protokollid