Hoolekogu

Raasiku Kooli hoolekogu liikmed

 1. Heelika Anneljas-Sepp – Oravajütside rühm, heelikahsa@gmail.com
 2. Oliver Lekk– Käbikese rühm, oliver.lekk@gmail.com
 3. Annika Kink – Pähklikese rühm, annika.kink19@gmail.com
 4. Markko Lepikult – Koopaoravate rühm, markko.lepikult@gmail.com
 5. Maia-Liisa Sild – Lendoravate rühm, maia83@hot.ee
 6. Liina Veerbaum – õpetajate esindaja, liina.veerbaum@gmail.com, 56614082
 7. Kristiina Välba  – kristiina.vlb@gmail.com
 8. Marian Leomar – marian.pariis@gmail.com
 9. Kristi Vader – kristivader@hot.ee
 10. Veiko Tuul – veiko@puhasvalge.ee
 11. Jaan Nuga – jaan.nuga@eelk.ee
 12. Laur Leetjõe – õpetajate esindaja – laur.leetjoe@mail.ee

Raasiku Kooli koolipidaja esindaja Juta Asuja, tel 53328508, juta.asuja@raasiku.ee

Hoolekogu esimees Kristiina Välba, tel 56655663

Hoolekogu aseesimees Heelika Anneljas-Sepp

Hoolekogu määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/417052019002

Järgmine hoolekogu koosolek –

Raasiku lasteaia hoolekogu protokollid

Raasiku kooli hoolekogu protokollid