Hoolekogu

Raasiku lasteaia hoolekogu liikmed

 1. Heelika Anneljas-Sepp – Oravajütside rühm, heelikahsa@gmail.com
 2. Markko Lepikult– Käbikese rühm, markko.lepikult@gmail.com
 3. Triin Hallik – Pähklikese rühm, triin.hallik1@gmail.com
 4. Lauri Betlem – Koopaoravate rühm, lauribetlem@hotmail.com
 5. Nadežda Adler – Lendoravate rühm, manjasa@gmail.com
 6. Liina Veerbaum – õpetajate esindaja, liina.veerbaum@gmail.com, 56614082
 7. Juta Asuja – Raasiku Vallavalitsuse esindaja, juta.asuja@raasiku.ee, 53328508

Hoolekogu esimees Heelika Anneljas-Sepp

Hoolekogu aseesimees Lauri Betlem

Raasiku kooli hoolekogu liikmed

 1. Kristiina Välba  – kristiina.vlb@gmail.com
 2. Marian Leomar – marian.pariis@gmail.com
 3. Kristi Vader – kristivader@hot.ee
 4. Veiko Tuul – veiko@puhasvalge.ee
 5. Jaan Nuga – jaan.nuga@eelk.ee
 6. Anna Pitšugina – anna.pitshugina@gmail.com
 7. Laur Leetjõe – õpetajate esindaja – laur.leetjoe@mail.ee
 8. Olev Sinijärv – kooli pidaja esindaja – olev.sinijarv@gmail.com

Järgmine hoolekogu koosolek toimub  .

Hoolekogu määrus – https://www.riigiteataja.ee/akt/417052019002

Raasiku lasteaia hoolekogu protokollid

Raasiku kooli hoolekogu protokollid