Uuel õppeaastal uue hooga! (LKK uudiskiri #6)

September

September algas õpetajate jaoks (lisaks ülejäänud tööle) sammudes. Raasiku Kool liitus Eesti Firmaspordi Liidu “Pane kondimootor tööle!” väljakutsega, mille eesmärgiks oli koguda igal päeval 7000 sammu. Sel korral osales väljakutses 13 õpetajat, kellest 9 täitis eesmärgi 25 päeval koguda vähemalt 7000 sammu. Kolm õpetajat suutsid 7000 sammu eesmärgi täita kõigil 30 päeval. 

Uuel õppeaastal liitus kooli LKK meeskonnaga veel üks õpetaja – 2.P klassi klassijuhataja Piret, et esindatud oleks ka algklasside vaatepunkt kooli liikuvamaks muutmisel. Uuendusi toimus ka mängujuhtide rindel, alustasid tööd nii vanad kui ka uued mängujuhid, kelle ülesandeks teisipäeviti ja neljapäeviti õuevahetunde natukene veelgi mängulisemaks muuta.

15. septembril käisime kogu kooliga ka sel aastal Maailmakoristuspäeva raames Raasiku alevit prügist puhastamas. Koristatavad alad olid klasside vahel ära jaotatud ning õpilased kasutasid prügi hoiustamiseks kodust võetud kilekotikesi, et loodust säästa ja taaskasutada olemasolevat. 

Kooli LKK tiimi üheks sooviks sel õppeaastal on pöörata rohkem tähelepanu aktiivsele kooliteele ja liiklusohutusele. Septembri viimastel nädalatel seoses Euroopa liikuvusnädala ja Euroopa spordinädalaga tegeleti selle teemaga ka aktiivsemalt. Rattaparkla seintele ilmusid plakatid meeldetuletustega, kuidas kanda kiivrit ja kontrollida jalgratta korrasolu. Kiivrite kandmist käis kontrollimas ka kohalik piirkonnapolitseinik ning nii mõnelegi õpilasele pidi meelde tuletama kiivri kandmise olulisuse. 

Meeldetuletus õpilastele pandi üles ka selle kohta, kuidas ja kuhu oma ratas parkida, et see ei paikneks risti-rästi keset teed, vaid asuks rattahoidikus. Nii mõnigi õpilane leidis ühe koolipäeva lõpus enda ratta küljest “parkimistrahvi”. Trahv kinnitati sõidukitele, mis olid pikali ja/või segasid jalakäijate liikumist ning mille omanikud olid lihtsalt otsustanud mugavuse kasuks ja ratta koolimaja uksele lähemale parkinud selmet rattaparkla tagumisse otsa rattahoidikusse oma sõiduvahend panna. 

Liikuvusnädalal täitsid 5.-9. klasside õpilased küsimustiku oma liikumisharjumuste kohta seoses kooli ja kodu vahet liikumisega. Küsitluse kaudu saime kinnitust, et suur osa 5.-9. klasside õpilasi tuleb kooli jala või jalgrattaga. Õpilased, keda toovad kooli vanemad või kes tulevad kooli koolibussiga toovad transpordivaliku põhjenduseks pika maa kooli ja kodu vahet. Samuti toodi välja, et kooli ja kodu vahet on ohtlik teisiti liigelda, sest puudub kõnni-/ kergliiklustee või puudub ohutu teeületuskoht. Õpilased liiguvad ratastel ja jala palju ka väljaspool kooli (trennidesse, sõpradega kohtuma, niisama spordiks), mis näitab kui oluline on luua liiklemiseks ohutum keskkond ja tuletada õpilastele meelde liiklusohutusega seonduvat. 

Euroopa liikuvusnädalale järgnes spordinädal, mille tähistamise kohta meie koolis saab pikema ülevaate SIIT

Vene keele tunnid on õpilastel jätkuvalt mõnusalt aktiivsed. Õpetaja Linda on kasutanud LKK aktiivsete ainetundide koolitustelt saadud materjale ning nende abil õpilased õunu, lehti ja ka seeni korjama pannud. Lisaks on tegutsetud ka jäätisepallidega.

Ka teisi õpetajaid ja klasse on õues nähtud oma õpilastega toimetamas. Näiteks 3. klassi õpilased käisid õues “aeg, kiirus ja teepikkus” teemat õppimas.

Oktoober

Oktoobri alguses toimus ettevõtlusnädala raames koolis traditsiooniline sügislaat. Sel aastal võtsid ka mängujuhid osa ning viisid läbi laadamängu, mille keskmeks oli täpsusvise. Torbikutele olid kirjutatud erinevad võimalikud auhinnad ning kui osalejal õnnestus rõngas mõne torbiku ümber visata sai ta seal kirjas oleva auhinna endale. Osalustasu oli kaks eurot ning saadud kasum liikus minivõistluste auhindade tarbeks. 

Uus õppeaasta tähendab ka huviringide hooaja uut algust. 2. klassidele käidi ühel päeval rahvatantsu tutvustamas. Hiljem said ka 1. klasside õpilased rahvatantsu näidistunnis osaleda. 

Startis “õpetajate spordiring” ehk võimalus vähemalt kord kuus kokku saada ning erinevaid spordialasid proovida. Esimesel korral osutus valituks discgolf, kuid kuna asjaolude kokkulangemisel mitmed soovijad siiski osaleda ei saanud peab seda millalgi kordama.

Oktoobri vaheajal viis kooli LKK tiim kollegidele läbi sisekoolituse. Tutvustati Liikuma Kutsuva Kooli olemust ja koguti mõtteid, mida oleks vaja kooliteel, vahetundides ja ainetundides koolipäeva aktiivsemaks muutmiseks. Õpetaja Linda jagas enda kogemusi aktiivsete ainetundide läbiviimisel ning tutvustas erinevaid materjale ja vahendeid. Õpetaja Piret viis läbi paar mängu, mida äsja aktiivsete ainetundide koolituselt õppis. Koolituspäeva lõpus toimus õpetajate spordiringi teine kohtumine ning kõik soovijad said joogast osa võtta.

Vaheajal toimus ka Eesti Jalgpalli Liidu koolitus “Lõbusad spordialaülesed mängud jalgpalli võtmes”. Uusi ideid käis ammutamas seal ka õpetaja Reelika. 

Oktoobri lõpus ootas õpilasi halloween, mille puhul toimus koolimajas sees ja õues kommijaht. Mängujuhid peitsid ära erinevaid halloweeni-teemalisi kleepse ning nende leidmise korral ootas õpilasi magus kommi või šokolaadiamps. 

Lisaks korraldas kooli KiVa tiim sõber kollide otsimise. Hommikul välisuksel jagati õpilastele erinevate kollide pilte ning koolipäeva jooksul pidi üles leidma paarilise enda kollile. Ilusate sõnade ja soovide soovimise järel saadi samuti suu magusaks. 

Peale vaheaega alustasime taas saalivahetundidega ning ka mängujuhid hakkasid spordisaalis mänge läbi viima. Lisaks startis tantsuvahetundide päev. 

November

Novembri esimesel täispikal nädalal võtsime osa Tartu Ülikooli liikumislabori üleskutsel õuesõppenädalast. Meie tegemistest saad lugeda SIIT.

10. novembril käis kehalise õpetaja Reelika taaskord koolitusel, seekord oli spordialaks sulgpall. Vaadati üle sulgpalli põhilised tehnikaelemendid ja katsetati erinevaid mänge ning jagati ideid, kuidas sulgpalli väheste vahendite ja paljude õpilastega siiski õppida. Koolituse lõpus jagati koolidele ka sulgpallivarustust pallide, reketite ja võrkude näol. 

November oli tegus aeg ka spordivõistluste mõttes. 2.-5. klasside poisid ja tüdrukud osalesid Harjumaa koolidevahelistel võistlustel rahvastepallis. Lisaks võtsime osa TV10 Olümpiastart Harjumaa I osavõistlusest ning 6.-7. Klasside poistega ka Harjumaa koolidevahelistest korvpallivõistlustest. Pikemalt saad lugeda SIIT.

Novembrile tõmbas joone alla traditsiooniks saanud klassidevaheline tantsuvõistlus, mis peeti 30. novembril. Sel aastal valisid õpilased tantsuvõistluse teemaks “Eesti muusika”. Kokkuvõtet tantsuvõistlusest loe SIIT.