Mai = õuesõppekuu

Mai tõi ilusad ilmad ja õuetunnid. 

2.P klass vaatas üle g, b, d tähed sõna alguses ning võõrsõnadega lausete moodustamise.

2.K käis kunsti tunnis õues looduslikke vahendeid otsimas, millest oma fantaasia abil erinevaid putukaid luua.

5. klass käis soome keele tunnis õues erinevaid elusolendeid otsimas ja õppimas.

6.E klass kordas õues kontrolltööks käändeid.

8.A klass kordas vene keeles liikumist väljendavaid tegusõnu ja kohanimesid. Koostati lauseid piltide ja reeglite järgi.

 

8. mail toimus koolis E-õppepäev ning siis tegid ka õpetajad natukene õuesõpet. Õp Piret viis läbi õuesõppe õpiampsu, et õpetajad saabuvaks õuesõppenädalaks ideid saaksid.

 

3. klassi õpilased olid õpetaja Kärdi eestvedamisel järgnevatel päevadel aktiivsed õppurid. Kord käidi õues vaadet joonistamas, mida teistele pärast kirjeldada.

Teinekord korrati liikuva bingo abil eesti keele kontrolltööks. 

Selgrootute õppimise järel käidi neid õues ka vaatlemas ja joonistamas.

Ettevõtlikkuse aine raames on 3. klassi õpilased üksteisele õppeaasta vältel töötubasid läbi viinud. Mais tutvustas näiteks üks kolmandik oma ATV hobi ning kaks poissi õpetasid teistele käsipalli.

 

Mitmed klassid käisid maikuus KIK projekti raames väljasõitudel erinevaid õppeprogramme läbimas. 

7. ja 8. klass käisid jääaja retkel Paunküla maastikukaitsealal. 

6. klass käis samuti Paunkülas, kuid kinnistamas “elu rabas” teemat. 

2.K ja 2.P klassid avastasid samal ajal Paunküla metsades erinevaid meeli.

3. klass käis Aegviidus putukate eluga tutvumas. Üks õpilane tuli õppekäigult tagasi kolme uue lemmikloomaga – prussakaga. 

 

Õuesõppenädal toimus TÜ Liikumislabori üleskutsel 20.-24. mail ning andis meie õuetundidele veelgi hoogu juurde. Nii mõnedki tunnid toimusid sellise tuhinaga, et unustati piltigi teha, kuid siin mõned näited meie õues õppimisest. 

Esmaspäeval õppis 2.P klass taimi tundma ning nendest ka kunsti tegema. Ka eesti keele tunnis käidi õues lugemas ning bingot mängimas.

7. klass alustas õuesõppenädalat ajaloo ja kehalise lõiminguga orienteerudes Tallinna vanalinnas.

Teisipäeval käis 3. klass õues ühistööna Eesti metsa ja selgroogseid joonistamas.

2.P klass lõpetas uurimust “pakendite lagunemine”, kus uuriti millised materjalid sügisel ämbrisse mulla sisse pandud pakenditest lagunesid.

6.E õppis liht- ja liitlauseid, pani lauseid õigesse järjekorda ja kordas lauselõpumärke. 

Kolmapäeval tegime oma õues õppimistega vist küll kooli rekordi. Pea iga tund oli mõni klassidest õues toimetamas.

2.K käis näiteks loodusõpetust õues tegemas ja käsitleti teemat keskkond meie ümber.

Ka 2.P klass tegeles loodusõpetusega uurides kooliõuel puid ja proovides nende pikkust mõõta karjapoisi meetodil.

3. klass kordas õuesõppena tööõpetuse, kunsti, loodusõpetuse ja eesti keele lõiminguna tehis- ja looduslikke materjale, mõtestasid taaskasutuse üle, mõtlesid klassile logo, joonistasid pilti looduses leitava abil (värvisid nt võilillega päikest) ning koostasid omadussõnade rohkeid lauseid oma pildi kirjeldamisel.

5. klassi kirjanduse tund algas õues, kus pandi kokku vanasõnade algusi ja lõppe ning jätkus bingo lahendamisega raamatukogus. 

6. klassid mõtlesid ise erinevaid matemaatilisi mänge, kasutades spordivahendeid enda klassi vahendite korvist. Mängude teemaks olid tehted täisarvudega. 

7.A õpilased pidid koolimaja ümbert leidma matemaatika tunnis ruumilisi kujundeid ja joonistama neid nii nagu nad neid näevad. Lisaks arvutama joonistatud objekti täispindala ja ruumala.

8. klass leidis koolis sisehoovis oleva kompassi rõngaste pindala ning kordas sellega õpitut.

Neljapäev tõi veel ühe mõnusa päeva õues õppimiseks.

2.K lasi värskes õhus fantaasia lendu ning mõeldi luuletusi.

2.P kordas matemaatikas kuude nimetusi, korrutustabelit ja liitmist ning lahutamist.

5. klass meisterdas muusika tunnis looduslikest materjalidest rahvatantsu mustreid.

7.A õpilased õppisid jüriöö ülestõusu teemat ning käisid õues mälestusmärki lavastamas.

7. klasside õpilased tegelesid õues ka märgviltimisega. Valmisid vilditud seebid (nuustik ja seep 2in1) ja järjehoidja meisterdamiseks toorik.

Õuesõppenädalale panid reedel punkti meie kõige aktiivsemad õuesõppurid 2.P klass ja õpetaja Piret korrates õues eesti keele teemasid.

 

Õuesõpe jätkus ka mai viimasel nädalal. 6.R klass käis vene keele tunnis õues omadussõnud õppimas. Sõnad olid neil selja peal ning rühmatööna pidi neile õiged paarilised leida.

7.A klass mängis õues venekeelseid lauamänge ja 7.J kellatundmise lauamängu.