KiVa Hääl

Kiusamisvaba Kooli uudiskirjast leiab sel korral kasulikku kuulamist nii õpetajatele kui lapsevanematele.

Kristiina Treiali ja Ingli Mihkelsooga tehtud intervjuudest kõlas õpetaja ja lapsevanema koostöö olulisus ja sõnum, et lapsi tuleb märgata, nendega suhtlemiseks aega leida ja võtta hetki lihtsalt jutustamiseks, et rõõmudest ja muredest selgem pilt saada. Eriti oluline on lapse osas tähelepanelikum olla siis, kui tema keskkonnas miski muutub- klassi tuleb uus õpilane või ta ise on kollektiivis uueks kaaslaseks.

Ingi Mihkelsoo sõnas, et vanemate üks suur ülesanne siin elus on õpetada oma lastele seda, kuidas suhtuda iseendasse ja inimestesse enda ümber.

Vaid kodu ja kooli koostöös saab toetada laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut. Siinkohal soovimegi tänada kõiki, kes seisavad selle eest, et Raasiku Kool oleks kõikide laste jaoks turvaline, hooliv ja positiivne koht õppimiseks- suur tänu head lapsevanemad, õpetajad ja koostööpartnerid!