Õpetajate streik

Raasiku Kool osaleb EHLi poolt välja kuulutatud streigis.

Seoses streigiga on koolimaja uksed perioodil 22.01-24.01 suletud ja õpe toimub distantsõppe vormis.
Perioodil 25.01-26.01 on koolimaja uksed avatud ja 1.-4. klassi ning 7. klassi väikegrupi õpe toimub kontaktõppe vormis koolimajas. 5.-9. klassi jaoks jätkub ka 25.01-26.01 distantsõpe. 5.-9. klassi õpilaste toitlustamine toimub 25.01-26.01 vastavalt eelnevalt antud infole. Infot kogus haldusjuht perioodil 16.01-18.01.
Alates 29.01 on esialgsete plaanide kohaselt koolimaja lahti ja õpe jätkub tavapäraselt.

Info õppetöö kohta saadetakse õpilastele eelneva tööpäeva jooksul hiljemalt kella 17.00ks eKooli koduste tööde alla. Lisaks on koolijuht jaganud infot alternatiivsete tegevuste osas eKooli teadete alla.

Alternatiivseid tegevusi sooritatakse nende tundide osas, kus õpetaja streigib ega lisa infot koduste tööde alla. Alternatiivsete tegevuste valiku juures ootame lapsevanemate osalust ja enda lapse suunamist valikute tegemisel.

Lasteaed osaleb toetusstreigis, mistõttu on lasteaed 24.01 suletud ja toitlustust ei toimu.

22.01-23.01 ja 25.01-26.01 on lasteaed avatud.

Muutused bussigraafikus
Perioodil 22.01-24.01 ei sõida bussiliinid 3 ja 5, mis on konkreetselt seotud ainult Aruküla ja Raasiku kooliringiga. Teised liinid sõidavad,  v.a liin nr 1, mis väljub Aruküla Põhikooli eest 13.35 suunal Raasiku-Pikavere.

Alates 25.01 liiguvad koolibussiliinid tavapäraselt.