Liikuma Kutsuv September (LKK uudiskiri #2)

 

Uuel õppeaastal alustas uue hooga ka Liikuma Kutsuva Kooli tiim. 

Õppeaasta alguses sai üle vaadatud ja täiendatud klasside õuevahetundide korve. Loodetavasti saavad need peagi veel täiendust.

Teoks sai ka kevadine plaan leida õpilastest mängujuhid, kes õuevahetundide ajal kaasõpilastele erinevaid mänge ja tegevusi läbi viiksid. Kooli mängujuhtide grupp moodustus nii õpilastest, kes eelmise õppeaasta lõpus projektinädala raames selleteemalise valikaine valisid kui ka uutest huvilistest. 

Kahel nädalal on mängujuhid juba tööd teinud ning teisipäeviti ja neljapäeviti mänge läbi viinud. Mõnel vahetunnil on olnud rohkem mängijaid, mõnel vähem, kuid mängujuhid on siiani oma ülesandega hästi toime tulnud. 

Tänu Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitumisele avanes võimalus saada koolile tasuta tasakaaluliin. 

Mesikäpa, Heategevusfondi Aitan Lapsi ja Tartu Ülikooli Liikumislabori Liikuma Kutsuv Kool heategevuskampaania raames paigaldati eelmisel aastal 75 kooli juurde tasakaaluliinid ning tänavu seda korrati.

Heategevuskampaaniast saavad osa võtta kõik, kes vajutavad taaratagastusautomaatides annetusnuppu või ostavad Mesikäpa tooteid.

Tasakaaluliini käidi paigaldamas 20. septembril ning see on juba leidnud palju kasutust nii kehalise tundides kui ka vahetundides.

20. septembril oli koolipäeva ka natukene rohkem liikumist põimitud kui terve kool 4. tunni ajal maailmakoristuspäeva raames Raasikut prügist puhastamas käis. 

Prügi leiti palju ning mitmes kohad said puhtamaks. Loodame, et need nii ka püsivad ning prügi edaspidi prügikasti jõuab. 

Septembri viimane nädal tuleb samuti liikumise lainel, sest algab spordinädal. Info koolis toimuvatest üritustest leiab SIIT.

Liikumiseni!