Uute õpilaste vastuvõtt

 

Alustame 2022/23 õppeaasta 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõttu märtsis 2022. Soovijatel palume täita avaldus SIIN. Lisaks avaldusele tuleb täita nõusolek isikuandmete töötlemiseksAvalduse ja nõusoleku täitmiseks arvutis tuleb dokument salvestada oma arvutisse ning avada pdf-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader või Foxit Reader). Seejärel täitke väljad ning siis salvestage dokument uuesti üle. 

Avaldus edastada sekretärile: kool@raasikukool.edu.ee

Palume vanematel esitada avaldus esimesel võimalusel, et saaksime luua teie lapsele sügiseks koolitee alustamiseks võimalikult head õppetingimused

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks ja enda isikut tõendava dokumendi koopia

2. Lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument

3. Lapse tervisekaart perearstilt

4. Lapse koolivalmiduskaart

1. klassis vajaminevate töövahendite nimekirja leiad SIIT