Klassidevahelised rahvastepalli võistlused 2021 ja “Aktiivsuskarikas”

20. detsembril toimusid kooli spordihoones klassidevahelised rahvastepalli võistlused. 1.-5. klasside õpilased alustasid turniiriga kell 10. Turniir toimus alagruppide põhimõttel, poisid ja tüdrukud eraldi arvestuses. 1.-3. klassi tüdrukud moodustasid ühe alagrupi ja poisid teise, 4.-5. klasside tüdrukud mängisid omavahel ning 4.-5. klasside poiste võistkonnas moodustasid oma alagrupi. Igast klassist osales võimalikult palju õpilasi, mõnest klassist sai rohkem kui kaks võistkonda kokku pandud. 

1.-3. klasside tüdrukute seas võitis 3. klassi naiskond ning 1.-3. klasside poiste arvestuses 3. klassi poisid. 4.-5. klasside tüdrukute võistlus seisneski omavahel mängimises. Mäng oli väga tasavägine, kuid 5. klassi tüdrukutel õnnestus võit endale napsata. 4.-5. klassi poiste alagrupis oli kummastki klassist osalemas kaks võistkonda ning võistluse võitis 5. klassi I võistkond. 

6.-9. klasside õpilaste rahvastepalli võistluste kord saabus nooremate turniiri lõppedes. Tüdrukud ja poisid moodustasid oma alagrupid ning mängisid omavahel taaskord läbi. Tüdrukute alagrupis olid mängud väga tasavägised ning tihti osutus otsustavaks kolmas geim. Võitjatena väljus 9. klassi naiskond. Ka poistel olid tasavägised mängud ning 6., 7. ja 9. klasside meeskonnad mängisid omavahel lisaringi, et võitja välja selgitada. Võitis 7. klassi meeskond. 

Lisaks rahvastepalli võistluste esikohtade välja jagamisele sai üle antud ka “Aktiivsuskarikad” esimese poolaasta tulemuste põhjal. Aktiivsuskarika näol on tegemist rändkarikaga, mida hakatakse välja andma iga õppeaasta detsembris ja õppeaasta lõpus ning selle saab klass, kes on aktiivselt osa võtnud kooli üritustest ning õuevahetundidest. 1.-5. klasside arvestuses kogus perioodil september – detsember kõige rohkem aktiivsuspunke 2. klass ning 6.-9. klasside arvestuses sai karika endale imetlemiseks 6. klass. Jaanuarist läheb arvestus taas nulli ning kõikidel on taaskord võimalik pingutada, et kevadel karikas enda klassile võita.

Aktiivsuskarika arvestust on võimalik jälgida SIIT.

Päev oli väga meeleolukas ja emotsiooniderohke ning kõik osalejad ja pealtvaatajad olid väga tublid.