Ettevõtlusnädal 4.-10. oktoober

Üle-eestiline ettevõtlusnädal 4.-10. oktoobril

Ettevõtlusnädala raames toimub Raasiku Koolis nii mõndagi huvitavat:
 4. oktoobril alustame mihklilaadaga, olenevalt ilmast toimub laat kas õues või hajutatult siseruumides. Selle aasta laadal kindlat teemat ei ole, müüa võib kõike, mis on enda valmistatud.
 5. oktoobril tähistame õpetajate päeva, ettevõtlikud 9. klassi õpilased saavad sel päeva koolis võimu.
 7. oktoobril toimub Arukülas Noortekonverents, kus osalevad 7.-9. klassi õpilased.
 8. oktoobril on plaanis töötoad 7.-9. klassile Karjäärikeskuses.
6.-8. oktoobril kutsume üles lapsevanemaid, kes soovivad rääkida ettevõtlikkusest või oma töö tegemistest õpilastele. Palun andke endast märku otse aineõpetajale või klassijuhatajale! Hindame iga osaleja osavõttu!
15. oktoobril proovime taas juurutada töövarjupäeva traditsiooni. Palume lapsevanematel vestelda oma lapsega, mis teda töövarjutamise päeval huvitaks, ning leida oma tuttavate hulgast oma lapsele koht, kus ta saaks olla mõned tunnid töövari. Klassijuhatajad ja vanemate klasside aineõpetajad loovad laste jaoks materjali, mille alusel oma töövarjupäev talletada. Klassijuhatajad korjavad töövarjupäeva info kokku oktoobri alguses.