VAIMNE TERVIS JA MEIE INIMESTE HEAOLU ON FOOKUSES!

Raasiku valla koolid, noortekeskused ja vallavalitsus on leppinud kokku, et 2021.aastal pööratakse enam tähelepanu vaimsele tervisele ja vaimse terveise probleemide ennetamisele!
Levinud on arusaam, et vaimse tervise probleemid puudutavad vaid väheseid inimesi. Paljud leiavad, et see ei puuduta mõistlikke ja tublisid nagu tema ise või ta sõbrad. Tegelikkus on vastupidine – läbi viidud uuringud on näidanud, et neid, keda elu jooksul ei puuduta ükski vaimse tervise probleem, on vaid umbes veerand elanikkonnast. Sageli on levinud arusaam, et noored ongi tõrksad ja trotslikud ja eakad pahurad, mõtlemata, et võib olla on noor või eakas hoopis hädas ja vajaks märkamist või abi.
Viimane aasta, mida on tugevasti mõjutanud viiruse levik, on olukorda paraku veel keerulisemaks muutnud ning erinevaid probleeme juurde toonud.
Allasutuste ja vallavalitsuse koostöös oleme otsustanud läbi erinevate tegevuste pöörata enam tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. Oleme võtnud fookusesse noored, lapsevanemad, eakad ja õpetajad ning läbi aasta kavandamas erinevaid tegevusi. Tegevustest teavitame järgemööda ja ühtlasi oleme valmis vastu võtma erinevaid koostööpakkumisi ja mõtteid, kuidas meie kogukonna vaimset heaolu parandada.
Erinevaid tegevusi ühendavaks tunnussõnaks, mida edaspidi plakatitel ja kuulutustel näha võite, on “Terve!” viidates nii vaimsele heaolule ja terve püsimisele, kui tervitusele, et me märkaksime ja pööraksime tähelepanu inimestele enda ümber.
Mõtete ja koostööettepanekute osas võtke ühendust koolide tugimeeskonnaga, noorsootöötajate või vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga.
Terve!