Ettevõtjaks koolipingist

 

Sellel õppeaastal on meie koolis fookuses ettevõtlikkuse arendamine ja selle süsteemne sidumine kooli õppekavaga. Pilotiseerime võimalust teha terve klassiga minifirmasid. Minifirmade traditsioon sai tegelikult meie kooli alguse juba mõned aastad tagasi, kuid tundus, et ettevõtlusega alustamine on keeruline ja huvitatuid oli vähe. Kui eelmisel aasta alguses 8. klassi õpilastele mõtet tutvustasime ütlesid nad üksmeelselt “Jah”. Nii see asi alguse sai. 

Ettevõtlusõpe toimub laste jaoks korra nädalas õpetajate Marge Aasalaid ja Liisi Gussak juhendamisel. Lisaks õpetajatele on õppesse kaasatud veel mentorid. Mentorid on huvijuht Liisi, kehalise kasvatuse õpetaja Reelika, lapsevanem Maarja Sikut ja noorsootöötaja Angela Allik. Mentori ülesanne on vaadata, et minifirma töö sujuks ja et minifirma toimimiseks vajalik dokumentatsioon oleks täidetud. Samuti abistab mentor vajadusel nõuannetega ja minifirma liikmete omavaheliste konfliktide lahendamisel. Ettevõtlusõppe raames omandatakse väga erinevaid oskusi, alates isiksuseomaduste paremast mõistmisest kuni müügitehnikate ja raamatupidamiseni välja.

29 last moodustasid 7 erinevat firmat (MF lühend tähistab minifirmat): MF VäikeMagusMaius, MF Te3m, MF S.C.R, MF HSP, MF Riiulz, MF RJVO, MF Raasiku Pulkpoisid. Ilmselt on tähelepanelikum sotsiaalmeedias juba näinud, et kaupa reklaamitakse internetis ja müüakse ka kohalikul taluturul. Veebruaris ootab minifirmasid ees minifirmade laat, kus saab juba näha, mida teised õpilased valmis mõelnud on. Minifirmadega on võimalik ühendust saada Facebooki kaudu, otsides neid firma nime järgi. 

Kogu projekti kõige olulisem vedur on olnud õpetaja Marge Aasalaid, kes on põhjalikkuse ja ideedega annab minifirmade osalistele palju inspiratsiooni. 

Raasiku Koolis ollakse seisukohal, et rahatarkus, finantskirjaoskus ja ettevõtluspädevus (mitte ainult äriline) on tänapäeval väga olulised oskused ning võivad saada tuleviku edu võtmeks. Meie koolis on ettevõtluspädevuse arendamisele tähelepanu pööratud igas vanuseastmes. Kui maikuus oleme selle aasta enda jaoks läbi analüüsinud, otsustame, kas taoline projekt 8. klassidele jätkub ka järgneval aastal. Seniks, aga head ostlemist! 

MF S.C.R
MF VäikeMagusMaius
MF Te3M
MF Riiulz
MF Raasiku Pulkpoisid
MF HSP
MF RJVO