Juhised uueks õppeaastaks

Kooliõpilasele ja tema lapsevanemale
 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, PEAB JÄÄMA KOJU ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt.
 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.
 • Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Kaaluda tuleb kogu klassi/rühma distantsõppele suunamise vajalikkust. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
 • Haridusasutusel on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele. Hea tava on see, lapsevanem annab klassijuhatajale välisreisidest teada.
 • Kui laps haigestub päeva jooksul, siis annab klassijuhataja sellest lapsevanemale teada.  COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid (ja vanemaid). Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111.  Meie koolis toetavad lapsi koolipsühholoog Kersti Veimann ja sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg.
 • Koolidele on antud juhised korraldada võimalikult kaua kontaktõpet 1.-6. klassi õpilastele. Sellel kooliaastal tuleb olla väga teadlik sellest, et õppekorraldus võib üle öö muutuda. Kasutame distantsõppepäevi ja muid sarnaseid lahendusi.
 • Võimalusel võiksid lähemalt tulevad lapsed liikuda kooli ühistransporti kasutamata. Väga oluline on pesta käsi, vältida kätlemist, embamist ja muid selliseid tegevusi. Igal võimalusel palume lastel vahetunde veeta õues. Proovime söömist ja vahetunde hajutada. Peale kooliaasta avaaktust rohkem ühissündmusi plaanis ei ole.
 • Me lähtume põhimõttest: Parem karta, kui kahetseda.
 • Kogu teave on resümeeritud siit: https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf
Lasteaialapsele ja tema lapsevanemale
 • Lasteaias on meie eesmärgiks hoida lasteaeda avatuna nii kaua kui võimalik.
 • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
 • Lasteasutuse õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid lasteasutusse mitte lubada.
 • Kui laps haigestub päeva jooksul, teatab õpetaja sellest viivitamatult lapsevanemale ja vanem tuleb lapsele järele.
 •  Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu  vanem või seaduslik esindaja teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle rühma vanemaid.
 • Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.  Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Kui rühmas on tuvastatud haigestumine, tuleb suunata haigestunuga kokku puutunud rühmakaaslased kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.  Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele. Hea tava on see, lapsevanem annab rühma õpetajale välisreisidest teada.