Tule meile tööle!

 

 

 

Raasiku Kool kuulutab välja konkursi  leidmaks tublit ja tegusat haldusjuhti.

 

Usaldame sulle järgmised tööülesanded:

 • haldusvaldkonna eelarve planeerimise ja täitmise jälgmine
 • haldusvaldkonna nõuetekohase dokumentatsiooni korrashoid
 • kooli hoonete haldamise ja remonditööde planeerimine ja korraldamine
 • elektri- ja ehitusseaduse täitmise tagamine
 • inventari ja õppevahendite arvestuse pidamise
 • tuleohutusnõuetele vastavate tingimuste loomise korraldamise ja nende täitmise kontrollimise
 • kooli territooriumile sissepääsu ja parkimise korraldamise
 • õpilaste toitlustamise korraldamise

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • sul on huvi haldusvaldkonna vastu ja sa ei pelga ka ise haamrit kätte võtta
 • omad erialast kõrgharidust või oled selle omandamisega lõpusirgel
 • orienteerud haldusvaldkonna õigusaktides ja oskad neid rakendada
 • oskad kasutada oma tööks vajalikke tehnilisi vahendeid
 • väärtustad tööd meeskonnas
 • oled hea algatus- ja planeerimisvõimega
 • sul on B-kategooria juhiload ja isiklik sõiduvahend

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus
 • kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
 • CV

Omalt poolt pakub Raasiku Kool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda. Tööle asumise aeg 03.08.20.

Dokumendid palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee hiljemalt 12.06.20.

 

Lisainformatsioon:
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58037851