Inglise keele teemapäev

15. märtsil toimus Aruküla Põhikoolis 6. klasside inglise keele teemapäev Wales-facts and legends. Meie kooli esindasid Hanna Maria, Keiti Elise, Merke ja Janar. Alguses kuulasime väga huvitavat esitlust Walesist pärit Nato sõdurilt. Ettekanne oli väga põnevalt üles ehitatud ja kõik kuulasid suurima tähelepanuga. Õpiti mõned sõnad ja viisakusväljendid meile väga võõrana tunduvas keeles. Saadi uut ja ka juba tuttavat informatsiooni Walesi kohta.
Viktoriin oli väga mitmekesine. Oli vaja nii faktiteadmisi kui ka koostöö-oskust. Lapsed tegid oma parima, kuid ütlesid, et osade ülesannete jaoks oli liiga vähe aega. Siiski jäid kõik päevaga väga rahule. Saadi uusi teadmisi ja ka üllatused, mis iga laps sai, olid põnevad.