Raasiku kool aasta kooliks 2024!

“Terevisioon” otsib Eesti aasta kooli ja meie kuulume 10 finalisti hulka! Vaata meie kooli videot ja tutvustust ning anna oma hääl!
Hääletada saab Novaatoris alates 13. maist kuni 24. mai lõunani.

Suured tänud kõikidele kaasaelajatele ja hääletajatele! Ettevõtlikkus on edu alus!

Alljärgnevalt koolijuhi mõtted Raasiku Koolist.

Raasiku kool on ettevõtlik kogukonnakool, kus toimub formaalõppe ja mitteformaalõppe loomulik lõiming. 

Asume raamatukogu ja spordihoonega samades ruumides ning vaid mõnekümne meetri kaugusel asub rahvamaja, kus tegutseb valla huvikool Pääsulind.

Suur osa Raasiku kooli õpilastest läheb otse koolist samasse majja mõnda spordiringi või jalutab natuke maad koolist eemale, et jätkata enda päeva pilli mängides või solfedžo- ning bänditundides osaledes. Lisaks paistab Raasiku kool silma arvukate lauljatega, kes leiavad hetke ühiseks laulmiseks keset koolipäeva nii vahetundide ajal kui ka meile omase Ettevõtliku Aja raames.

Alates jaanuarist 2023 on Raasiku kooli päevakavas Ettevõtlik Aeg. Ettevõtlik Aeg on tunniplaanis igal kolmapäeval IV tunni ajal. Sel ajal toimub üle nädala klassikoosolek, kus osad klassid tegelevad Kiusamisvaba Kooli ehk KiVa tundidega, teised jälle muid meetodeid kasutades klassi kui terviku ühtsuse loomisega, sündmuste planeerimise või muude ühistegevustega. Lisaks grupitegevustele kasutatakse aega koostööks õpetajate ja kogukonnajuhiga.

Nii on õpilased loonud lõiminguprojekte, osalenud ümbruskonna koolide omavahelisel viktoriinil, teatejooksul ja playbox’il ning kaalunud võimalusi edasiseks tihedamaks koostööks, külastanud töövarjuna nii kohalikke kui kaugemaid ettevõtteid, panustanud kooliellu TORE ringi ja mängujuhtideks olemise kaudu, tegelenud ettevõtlusega, korraldanud laatasid ja osalenud teiste korraldatud sündmustel.

Üle nädala on Ettevõtlikul Ajal üritustesari “Kuulus ja kummaline”, kus külastab kooli mõni tuntud inimene või tegelane. Näiteks on Ettevõtliku Aja raames ja noortekeskuse, raamatukogu, õpilaste, õpetajate, juhtkonna, lapsevanemate, kohalike ettevõtete ja kogukonnajuhi koostöös kooli külastanud Juhan Trump, Säm, Jüri Ratas, Inger, Brassical, mitmed kirjanikud, Keskkonnake, lasteombudsman, mobiilne sepikoda ja karjääriinfo spetsialist. Toimunud on vaimse ja füüsilise tervise teemalisi loenguid jpm.

Nii õpilased, õpetajad kui ka juhtkond on kirjutanud projekte. Tänu sellele avanes kogukonnale võimalus osaleda mängujuhtide koolitusel ja suurel mängudeõhtul, saada osa Ideepuhuri projekti käigus põnevatest loodusmatkadest, kuulata Grete Arrot jt suurepäraseid koolitajaid Kogukonnakooli koolituste sarjas.

Raasiku kooli selge eripära on ettevõtlikkus ja nii on alates septembrist 2023  Raasiku kooli õppekavas 1.-8. klassil õppeaine ettevõtlikkus, mille kulminatsioon on 8. klassis minifirma loomine. Ettevõtlikkuse õpetaja teeb tihedat koostööd rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaatoriga ning panustab läbi enda kogemuste jagamise ka laiemalt ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendusse.

Vabamas keskkonnas toimub ühine liikumine ja õpe talvel 2024 koolijuhi algatatud õpilaste ja õpetajate ühises võrkpallitrennis. Sealt on kõlama jäänud trenni eestvedaja, kehalise kasvatuse õpetaja väga koostöised suunised, et võidurõõm tuleb saavutada oma tugevuste mitte teiste põrumise kaudu. Nii on iga Raasiku kooli liige selgelt seda meelt, et ettevõtlikkus on edu alus.