Vastuvõtt 2023/24 õa 1. klassi

Alustame 2023/24 õppeaasta 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõttu aprillis 2023.

Soovijatel palume täita avaldus Spokus – SIIN.

Dokumendid edastada juhiabile – kool@raasikukool.edu.ee

Palume vanematel esitada avaldus esimesel võimalusel (võimalusel 15. aprilliks) , et saaksime luua teie lapsele sügiseks koolitee alustamiseks võimalikult head õppetingimused.

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks (võimalusel 15. aprilliks) ja enda isikut tõendava dokumendi koopia;

2. lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument;

3. võimalusel lapse koolivalmiduskaart.