Südamekuu liikumisvõistlus “Terves kehas terve vaim”

 

Aprilli esimesel nädalal toimus tänavune südamekuu liikumisvõistlus “Terves kehas terve vaim”. Võistlus seisnes GPS-kunsti tegemises ning lisaks võistluses osalemisele said õpilased oma soorituse eest arvestuse kehalise kasvatuse ainesse ning mõne klassi puhul ka kunstiõpetusse. 

GPS-kunst on joonistamine GPS süsteemi ja liikumise abil. GPS-kunstist on välja arenenud erinevaid versioone erinevate raskusastmetega, mis võimaldas ülesannet sooritada kõikidel kooli vanuseastemetel.  

1.-3. klassi õpilased ei pidanud enda töös GPS-rakendust kasutama. Nende ülesanne oli kõigepealt joonistada paberile oma koduümbrus ning seejärel lisada liikumisrada, mis kujutaks liikumisvõistluse teemat. Peale joonistamist sai õpilane proovida õues enda loodud raja järgi liikuda. Kõige populaarsemad tervisega seotud kujundid olid südamed ja erinevad puuviljad. 

Parimate tööde väljaselgitamiseks paluti appi žürii, kes tunnistas esikoha vääriliseks Kaspari (3. klass) töö. Teise koha saavutas Sander (3. klass) ja kolmanda koha Christine (1. klass). 

Kaspar, 1. koht
Sander, 2. koht
Christine, 3. koht

4.-6. klassil oli võistluseks osa võtmiseks vaja kõigepealt minna välja liikuma ning jäävustada liigutud tee GPS-rakendust kasutades. Liikumisviisi võis valida ise, liikudes kas jala või ratastel. Liikumise järel oli õpilase ülesanne kaardile saadud kujutisele juurde joonistada nii, et tekiks “Terves kehas terve vaim” teemaga seotud pilt. 

Võistlustöid laekus väga erinevaid ja loovaid. Parimad tööd tegid 4. klassi õpilased Sandra (1. koht), Robin J. (2. koht) ja Kertu (3. koht). Lisaks antakse eripreemia Emmale (5. klass), kes läbis antud vanuseklassis enda kunstiteost sooritades kõige pikema distantsi (13.05 km). 

Sandra “Uisk”, 1. koht
Robin J. “Jänes”, 2. koht
Kertu “Aiatöid tegemas”, 3. koht
Emma “Suusataja”, eripreemia

7.-9. klass lähtusid enda võistlustööde juures GPS-kunsti originaalversioonist. Õpilane pidi võtma ette kaardi soovitud piirkonnaga ning planeerima sinna kujutise, mis oleks seotud võistluse teemaga. Kui kujutis oli ette planeeritud ja joonistatud, oli vaja see GPS-rakenduse abil liikudes ise järele joonistada. Taaskord ei olnud oluline kas liigutakse jala või ratastel ning pikem läbitud distants tuli kasuks. 

Selles vanuseklassis tegid puhta töö 7. klassi õpilased Loo (1. koht), Pjotr (2. koht) ja Annabel (3. koht). Eripreemia pikima läbitud distantsi eest (15.28km) saab Marta (9. klass). 

Loo “Pirn”, 1. koht
Pjotr “Tennisereket”, 2. koht
Annabel “Spagaadis inimene”, 3. koht
Marta, eripreemia

 

Auhinnad jõuavad õpilasteni õppeaasta lõpuks.