Ohutuspäev 02.05

Raasiku Põhikoolis toimus 2. mail Ohutuspäev, kus tutvustasid oma tööd Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ja Eesti Punane Rist. Õpilased osalesid töötubades ja tutvusid õpetlike olukordadega. Kohal suitsutelk, räägiti jalgrattaohutusest, kohal oli PPA Identiteedi ja staatuse büroo jpm.
Ohutuspäev on osa LEADER toetusel läbiviidavast ühisprojektist “Raasiku valla perede ja laste koolitused ja infopäevad = kogukonna valmisolek ohuolukordadeks” raames. Projekti viiakse ellu MTÜ Perekeskus Männikäbi eestvedamisel, koostöös MTÜ Raasiku Rahvahariduse Seltsi ja Pikavere Mõisaga.

Kasutaja Raasiku Põhikool foto.