Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi täitmaks 2019/20 õppeaastaks järgmised ametikohad: kehalise kasvatuse õpetaja (1.0), bioloogia ja inimeseõpetuse õpetaja (osaline koormus)