Pikapäevarühm

Pikapäevarühm alustab tööd 30. oktoobril. Käesoleval õppeaastal võtame vastu pikapäevarühma avaldusi kuni 2. oktoobrini.

Pikapäevarühma avaldus