1. septembri aktus

Uue kooliaasta avaaktus pidasime traditsiooniliselt 1.septembril. Meie kooli kõige vanemad õpilased võtsid veidi enne aktuse algust koos TORE-vandiga 1.klassi jütsid enda hoole alla ning tõid nad pidulikult aulasse vanemate juurde. Aktusel saime kuulda ilusat laulu, toredat luuletust, olulisi mõtteid vallavanema, direktori ning esimese klassi juhataja Katrini kõnedest. Kõik esimese klassi õpilased said kogu koolipere ees endale Aabitsad. Tervitati uusi õpilasi ning töötajaid meie kooliperes. Sel õppeaastal esimest korda sõlmiti ka koolirahu leping, mille kirjutasid alla TORE-vant õpilaste esindajana ning direktor Kadri õpetajate esindajana.
Leping:
Soovides, et ka järgneval õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteisemõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas:Algaval õppeaastal:

  •     Märkame, kuulame ja tunnustame üksteist
  •     Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist
  •     Hoidume vägivallast ja meelemürkidest – kool peab olema turvaline ja  mõnus paik
  •     Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus
  •     Armastame õppimist ja õpetamist