Vastuvõtt

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

1. Kirjalik taotlus, hiljemalt 15. juuniks ja enda isikut tõendava dokumendi koopia

2. Lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument

3. Lapse tervisekaart perearstile

4. Lapse koolivalmiduskaart

5. Lapse foto suurusega 3×4 cm õpilaspileti vormistamiseks

 

2.-9. klassi astumiseks vajalikud dokumendid (taotlusi võib esitada aastaringselt):

1. Lapsevanema avaldus

2. Vanema isikut tõendava dokumendi koopia

3. Tervisekaart perearstile

4. Lapse sünnitõend või -tunnistus või isikut tõendav dokument

5. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

6. Ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta väljavõte

7. Õpilase foto suurusega 3×4 cm õpilaspileti vormistamiseks

Erisuste puhul palun vaadata ka dokumenti Õpilaste vastutvõtmise tingimused ja kord.

Dokumendid tuua kooli õppealajuhatajale või direktorile või edastada kooli üldmeilile kool@raasikukool.edu.ee

Avaldus 1. klassi astumiseks (dokumendi täitmiseks arvutis avage dokument pdf-lugejaga)

1. kl vajaminevad töövahendid

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord