Raasiku Kool ootab oma kollektiivi huvijuhti ning pikapäevarühma õpetajat!