Spordihoone kasutusreeglid

ÜLDREEGLID

 1. Raasiku spordihoone (edaspidi Spordihoone) külastajal on õigus ja kohustus enne Spordikeskuse teenuste kasutamist tutvuda Spordihoone kodukorraga.

 1. Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud vigastuse või muu terviserikke eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid. Külastajal on õigus vajadusel saada administraatori käest esmaabivahendeid.

 1. Külastaja peab arvestama kõigi teiste Spordihoone külastajatega.

 2. Spordihoones ja selle territooriumil on keelatud suitsetamine ning alkohoolsete jookide tarbimine.

 1. Külastaja vastutab täielikult enda poolt Spordihoonele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud Spordihoonet säästva ja heaperemeheliku põhimõtte eiramisest.

 1. Spordihoone ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest. Väärisasjad on külastajal võimalik jätta administraatori juurde hoiule.

 1. Spordihoones tuleb kasutada puhtaid sportimiseks mõeldud sisejalanõusid.

 1. Spordihoone vahendeid ja seadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja panna need peale kasutamist tagasi oma kohale.

 1. Spordihoones viibides tuleb alluda personali korraldustele ja täita ruumides kehtivaid erinõudeid.

 1. Lapsevanem vastutab Spordihoonesse kaasa võetud väikelapse turvalisuse eest. Spordihoones toimuvate võistluste ajal tuleb laps hoida enda läheduses.

 2. Spordihoone töötajal on õigus kodukorra mittejärgijal peatada külastusaeg ja saata korrarikkuja Spordihoonest välja.

 3. Spordihoone kasutamise eest vastutab tundi läbi viiv õpetaja, treeninggrupi treener (või vastutav isik) või ürituse korraldaja. Ürituse korraldajal on kohustus kooskõlastada ürituse detailid spordihoone haldajaga ning kasutada spordihoonet mitte rikkuvaid vahendeid.

SPORDISAALI REEGLID

 1. Spordihoone spordisaal on avatud kasutamiseks spordiklubidele, spordigruppidele ja üksikisikutele vastavalt kasutusel olevale ajagraafikule ning hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Raasiku valla kodulehel.

 2. Spordisaali broneerimiseks tuleb eelnevalt ühendust võtta aadressil kadri.keskyla@raasiku.ee. Broneeringute aktsepteerimisel lähtutakse kiirema broneerija põhimõttest.

 3. Ürituse korraldajal on kohustus teada anda ürituse ära jäämisest esimesel võimalusel. Broneeringute tühistamisel vähem kui 72h enne ürituse algus on hoone haldajal õigus nõuda broneeritud aja eest tasumist vastavalt hinnakirjale.

 1. Ajagraafiku alusel lubatakse külastajad treeningule ainult treeneri või õpetaja kohalolekul kuni 15 minutit enne treeningtunni algust eeldusel, et ei segata toimuvaid treeninguid.

 1. Külastajad peavad vabastama Spordihoone riietusruumid hiljemalt 30 minutit peale treeningu lõppu.

 1. Treener või õpetaja kontrollib enne lahkumist riietusruumide korrasolekut ning vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid Spordihoone ruumid õigeaegselt.

 1. Külastajad peavad treenimiseks kasutama neile spordisaali ajagraafikus ettenähtud spordisaali osa.

 1. Treeningul kasutusel olnud Spordihoone vahendid tuleb peale treeningu lõppu tagasi viia nende jaoks ettenähtud kohta. Kohustus on kasutada siseruumides sportimiseks ette nähtud vahendid.

 1. Külastajad on kohustatud hoidma spordisaalis puhtust.

 2. Spordisaali ega abiruumidesse ei tohi tuua kergesti purunevaid või vigastusohtlikke esemeid.

 3. Pallimänguväljakutele vajaliku inventari paigaldab klientidele Spordihoone administraator vajadusel koos treeneri abiga.

 4. Käsipallis võib kasutada määret, kuid tuleb vältida määritud kätega uste ning kraanikausside kasutamist. Käsipallimääret kasutav võistkond tagab määrde puhastamiseks vajalike vahendite olemasolu ka spordihoonesse.

JÕUSAALI REEGLID

 1. Jõusaali külastaja peab administraatori käest ostma pileti või näitama ette olemasoleva kehtiva pileti.

 1. Sooduspileti ostmisel tuleb esitada kehtiv soodustust tõendav dokument.

 1. Administraator annab piletiga külastajale garderoobikapi võtme, mis tuleb peale külastuse lõppu tagastada.

 1. Jõusaali külastuskord kestab maksimaalselt 2 tundi.

 1. Jõusaali pilet kehtib vaid jõusaalis ega anna õigust jõusaali asemel kasutada spordisaali. Jõusaali külastajatel on õigus spordisaali kasutada vaid administraatori nõusolekul ning eeldusel, et ei segata käimasolevaid treeninguid.

 1. Spordisaalis toimuva treeningu ajal on konkreetse treeninggrupi sportlastel õigus kasutada jõusaali, kui selleks on nõusoleku andnud treener. Väljaspool treeningtundi tuleb jõusaali kasutamiseks osta pilet.

 1. Pärast kasutamist tuleb raskused oma kohale tagasi panna.

 1. Treeningseadmed tuleb teistele külastajatele kasutamiseks vabastada esimesel võimalusel.

 2. Pärast kasutamist tuleb treeningseadmed puhtaks pühkida.

 3. Treeningseadmeid tuleb kasutada vastavalt juhendile ja enda võimetele.

DUŠIRUUMIDE NING SAUNA REEGLID

1. Saunas on keelatud vihtlemine.

2. Saunas ja duširuumides on keelatud raseerimine.

3. Sauna sisse- ja väljalülitamine ning saunatemperatuuri reguleerimise õigus on vaid Spordihoone töötajal.

Spordirajatiste kasutamise korra leiad SIIT .