Lõpueksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;