5. klass

Maarja Välimaa

5. kl klassijuhataja
bioloogia, Inimeseõpetus, 6. kl ühiskonnaõpetus, 2. kl kunstiõpetus, 2. kl loodusõpetus