Vabad töökohad

 

 

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale

(1.0 koormusega)

Töö ülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • arendustegevuste korraldamine
 • koolielu kajastamine kodulehel ja Facebookis

Kandidaadile esitatavad nõuded: Pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus või läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus huvijuhi tööst Raasiku Põhikoolis;
 • elulookirjeldus;

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Põhikooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee hiljemalt 05.06.20.

Lisainformatsioon:
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58037851

 

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi täitmaks  2020/21. õppeaastaks järgmised ametikohad:

matemaatika õpetaja (osaline koormus)

bioloogia ja inimeseõpetuse õpetaja (osaline koormus)

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
 • avatus uuendustele
 • väga hea analüüsivõime
 • soovi panustada kooli arengusse

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus
 • kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
 • CV

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Põhikooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee hiljemalt 5.06.20.

 

Lisainformatsioon:
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58037851