Vabad töökohad

 

 

 

Raasiku Kool kuulutab välja konkursi  leidmaks tublit ja tegusat haldusjuhti.

 

Usaldame sulle järgmised tööülesanded:

 • haldusvaldkonna eelarve planeerimise ja täitmise jälgmine
 • haldusvaldkonna nõuetekohase dokumentatsiooni korrashoid
 • kooli hoonete haldamise ja remonditööde planeerimine ja korraldamine
 • elektri- ja ehitusseaduse täitmise tagamine
 • inventari ja õppevahendite arvestuse pidamise
 • tuleohutusnõuetele vastavate tingimuste loomise korraldamise ja nende täitmise kontrollimise
 • kooli territooriumile sissepääsu ja parkimise korraldamise
 • õpilaste toitlustamise korraldamise

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • sul on huvi haldusvaldkonna vastu ja sa ei pelga ka ise haamrit kätte võtta
 • omad erialast kõrgharidust või oled selle omandamisega lõpusirgel
 • orienteerud haldusvaldkonna õigusaktides ja oskad neid rakendada
 • oskad kasutada oma tööks vajalikke tehnilisi vahendeid
 • väärtustad tööd meeskonnas
 • oled hea algatus- ja planeerimisvõimega
 • sul on B-kategooria juhiload ja isiklik sõiduvahend

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus
 • kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
 • CV

Omalt poolt pakub Raasiku Kool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda. Tööle asumise aeg 03.08.20.

Dokumendid palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee hiljemalt 12.06.20.

 

Lisainformatsioon:
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58037851

 

 

Raasiku Kool kuulutab välja konkursi sekretäri leidmiseks (0.5 kohta)

Töökirjeldus:
• asjaajamise korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine (avalduste vastu võtmine, väljaarvamised, käskkirjad, ametlikud kirjad, aruanded jne);
• koosolekute ja õppenõukogu protokollimine;
• lähetustega seotud asjaajamine (reisibroneeringud jms);
• õpilaste ja õpetajatega seotud toimingute tegemine Eesti Hariduse Infosüsteemis ja E-koolis;
• lepingute registreerimine ja süstematiseerimine Amphoras;
• kooli kodulehel informatsiooni uuendamine;
• meeskonna abistamine erinevates jooksvates tegevustes;
• osaleb meeskonnaürituste korraldamisel;
• personalidokumentide koostamine ja haldamine (käskkirjad, tööajatabelid, puhkusegraafik)

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• Erialane haridus ja varasem töötamine sarnasel ametikohal;
• väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
• iseseisvus, täpsus ja kohusetundlikkus;
• meeskonnas töötamise oskus;
• väga hea arvuti kasutamise oskus (Google lahendused ja kontoritarkvara);
• kasuks tuleb varasem kogemus EHIS-e, Amphora, E-kooliga

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV ja avaldus, kus kandideerija näitab dokumentide vormistamise oskust
• haridust tõendavad dokumendid
Omaltpoolt pakub Raasiku Kool võimalust ehitada ehitada persionalitööd oma süsteemi järgi üles, sõbralikku kollektiivi, sportimisvõimalusi ja paindlikku tööaega. Tööle asumise aeg 03.08.20
Dokumendid palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee hiljemalt 19.06.20.
Lisainformatsioon:
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58037851