Rahuloluküsitlus

2016/2017 õa rahuloluküsitlus

Õpilased

Lapsevanemad

2012/2013 õa rahuloluküsitlus

5-7. klass

8-9. klass

Lapsevanemad

2011/2012 õa rahuloluküsitluse tulemused

5-7. klass

8-9. klass

Lapsevanemad